domingo, 31 de marzo de 2013

Piezas únicas

Codi/Código: BV (Banua Vintage)
Contingut: explicacions, 50m de puntes, dues teles coordinades, botons i peces de ganxet.
Contenido: explicaciones, 50m de puntas, dos telas coordinadas, botones y piezas de ganchillo.
Preu/ Precio: 95
Codi/Código: BS/D
Contingut: explicacions, fliselina per aplicacions, cordó i teles coordinades.
Contenido: explicaciones, fliselina para aplicaciones, cordón i telas coordinadas.
Preu/ Precio12
Codi/Código: BS/H
Contingut: explicacions, fliselina per aplicacions, cordó i teles coordinades.
Contenido: explicaciones, fliselina para aplicaciones, cordón i telas coordinadas.
Preu/ Precio12
Codi/Código: MP
Contingut: explicacions, tela exterior, teles interiors, cremalleres i guata rigida.
Contenido: explicaciones, tela exterior, telas interiores, cremallera y guata rigida.
Preu/ Precio: 35
(disponible, també, en color cru)
/disponible, también, en color crudo)
Codi/Código: MT
Contingut: explicacions fotogràfiques, teler, ganxo, boles de vidre, fil perlé o seda i tanca.
Contenido: explicaciones fotográficas, telar, gancho, bolas de cristal, hilo perlé o seda y cierre.
Preu/ Precio25
Codi/Código: NE
Contingut: patrons, explicacions, teles, guata i fil de cuca. 
Contenido: patrones, explicaciones, telas, guata e hilo de pescar.
Preu/ Precio: 18

Codi/Código: PI
Contingut: patrons, explicacions, teles, guata i botons.
Contenido: patrones, explicaciones, telas, guata y botones.
Preu/ Precio20


Correo electrónico: 6didals@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...