domingo, 31 de marzo de 2013

Colección Tossa

Codi/Código: CT/BB
Contingut: patrons, explicacions, fils de brodar, fliselina per aplicacions, lli i lonetes.
Contenido: patrones, explicaciones, hilo de bordar, fliselina para aplicaciones, lino y lonetas.
Preu/ Precio25€
(disponible en coixí i mural)
(disponible en cojín y mural)
Codi/Código: CT/B
Contingut: patrons, explicacions, fils de brodar, fliselina per aplicacions, lli i lonetes.
Contenido: patrones, explicaciones, hilo de bordar, fliselina para aplicaciones, lino y lonetas.
Preu/ Precio25€
Codi/Código: CT/C
Contingut: patrons, explicacions, fils de brodar, fliselina per aplicacions, lli i lonetes.
Contenido: patrones, explicaciones, hilo de bordar, fliselina para aplicaciones, lino y lonetas.
Preu/ Precio25€
Codi/Código: CT/CB
Contingut: patrons, explicacions, fils de brodar, fliselina per aplicacions, lli i lonetes.
Contenido: patrones, explicaciones, hilo de bordar, fliselina para aplicaciones, lino y lonetas.
Preu/ Precio20€
Codi/Código: CT/CBR
Contingut: patrons, explicacions, fils de brodar, botó, cintes, fliselina per aplicacions, lli i lonetes.
Contenido: patrones, explicaciones, hilo de bordar, botón, cintas, fliselina para aplicaciones, lino y lonetas.
Preu/ Precio25€

Codi/Código: CT/NR
Contingut: patrons, explicacions, fils de brodar, cintes, fliselina per aplicacions, lli i lonetes.
Contenido: patrones, explicaciones, hilo de bordar,cintas, fliselina para aplicaciones, lino y lonetas.
Preu/ Precio25€


Correo electrónico: 6didals@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...